MDS Kancelaria

Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw

Stała obsługa prawna skierowana jest do spółek prawa handlowego jak i indywidualnych klientów prowadzących działalność gospodarczą, a także innych podmiotów wymagających świadczenia pomocy prawnej w sposób ciągły, a niezatrudniających własnych prawników.

Model stałej obsługi prawnej jest w każdym przypadku indywidualnie dostosowany do potrzeb klienta, zarówno w zakresie przedmiotowym powierzonych spraw jak i  czasowym.

Świadczymy stałą obsługę prawną  zarówno w siedzibie naszych klientów jak również w każdym innymi miejscu, którego dana sprawa dotyczy.

W ramach stałej obsługi prawnej zapewniamy m.in.:

  • negocjacje i weryfikacje umów typowych i nietypowych oraz stałą kontrolę ich prawidłowego wykonywania
  • bieżące doradztwo prawne w zakresie codziennego funkcjonowania przedsiębiorstwa,
  • reprezentację prawną przed organami administracyjnymi, instytucjami oraz sądami,
  • analizowanie i opiniowanie powierzonych zagadnień oraz przedsięwzięć
  • oddelegowania wybranego prawnika lub zespołu prawników do bieżącej obsługi prawnej klienta