MDS Kancelaria

Audyty antymopolowe

Prowadzone przez zespół MDS Kancelarii audyty antymonopolowe przygotowują naszych klientów na ewentualność kontroli lub przeszukania prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Działania podejmowane przez naszych prawników odpowiadają czynnościom podejmowanym przez urzędników UOKiK.

Dzięki audytom kadra kierownicza i pracownicy firmy są przygotowani na to, czego mogą się spodziewać w przypadku kontroli lub przeszukania, poznają praktyczne zagadnienia prawa konkurencji oraz zakres uprawnień urzędników, a także wiedzą jakich zachowań unikać w przyszłości, aby nie narazić firmy na koszty i ryzyko postępowań antymonopolowych.

Wszystko to sprawia, że prowadzenie audytów antymonopolowych cieszy się dużym zainteresowaniem naszych klientów.