MDS Kancelaria

Reprezentacja przed UOKiK i SOKiK

Zespół MDS Kancelarii uczestniczył w wielu postępowaniach prowadzonych przez Prezesa UOKiK - reprezentując zarówno klientów, którym Prezes UOKiK zarzucił stosowanie praktyk ograniczających konkurencję, jak też po stronie przedsiębiorców poszkodowanych bezprawnymi praktykami innych uczestników rynku.

W tym ostatnim przypadku, mimo rezygnacji przez ustawodawcę z postępowań wnioskowych na rzecz postępowań wszczynanych z urzędu przez Prezesa UOKiK, nadal bardzo istotne jest przygotowanie zawiadomienia o naruszeniu prawa konkurencji oraz zebranie odpowiedniej dokumentacji.

Zespół MDS Kancelarii posiada wiedzę i doświadczenie w kontaktach z UOKiK w postępowaniach dotyczących wielu dziedzin gospodarki w tym m.in. z branży energetycznej oraz publicznego transportu zbiorowego.