MDS Kancelaria

Publiczny transport zbiorowy

MDS Kancelaria oferuje profesjonalne usługi doradcze dla sektora publicznego transportu zbiorowego na terenie całego kraju.

Nasi specjaliści posiadają niezbędną wiedzę, wieloletnie doświadczenie oraz praktykę, która pozwala nam proponować naszym Klientom przemyślane i sprawdzone rozwiązania w zakresie publicznego transportu zbiorowego w tym w szczególności wdrażania rozwiązań opartych o postanowienia Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 oraz Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.